تکنولوژی های EMCمجازی سازی و Cloud

معرفی اولیه RecoverPoint

RecoverPoint یک راهکار تهیه پشتیبان مداوم و پیوسته است که که توسط EMC قابلیت ها و توانمندی های مختلفی را برای replication بین آرایه های مختلف ذخیره سازی ناهمگون ، بصورت Async و Sync فراهم نموده است.

اما چرا RecoverPoint :

– Journal های مبتنی بر بلاک

– فشرده سازی و حذف داده های تکراری روی لینک های WAN

– پشتیبانی از آرایه های ذخیره سازی ناهمگون و متجانس

– راهکارهای out-of-band

– مقیاس پذیری افقی