مجازی سازی و Cloud

نقش SSO در بسترهای مجازی سازی

بسیاری از افراد که در بسترهای مجازی سازی مشغول به فعالیت هستند هنوز با نقش vCenter inventory و ارتباط آن با vCenter آگاه نیستند. جالب آنکه می توان این سرویس را حتی جدا از vCenter راه اندازی کرد.

سرویس vCenter inventory در واقع با راهکارهای خاصی از قبیل Query caching می تواند درخواستهای مستقیم کلاینت را به سرور vCenter کاهش داده و با این روش بار پردازشی بر روی هسته vCenter را پایین بیاورد. کاربرد اصلی این سرویس برای مدیریت اشیاء و خواص vSphere web client inventory می باشد. در رابطه با همین موضوع حتی می توان vCenter را نیز بر روی سرور دیگری بصورت مجزا نصب کرد.

حتی شما می توانید بانک اطلاعاتی vCenter را از سرویس آن جدا و در دو سیستم مجزا نصب کرد.

برای اینکار بایستی در زمان نصب در صفحه اینستالر گزینه Custom Install را انتخاب و هر سرویس را بصورت مجزا و به دلخواه خود نصب و پیکربندی کنید.

لینک زیر می تواند مراحل نصب را بصورت مجزا و کامل برایتان نمایش دهد.

https://www.vmadmin.co.uk/resources/35-esxserver/366-vmwarevsphere55p1esxiinstall