ویندوز سرور

مشکل اجرا نشدن اسکریپت های powershell

در یکی از کلاسها پس از اجرا کردن فایل های اسکریپت powershell با خطایی مواجه شدیم و با تست کردن چند اسکریپت دیگه همین خطا مجددا ظاهر می شد.

File C:\kian-uptime.ps1 cannot be loaded because the execution of scripts is disabled on this system. Please see “get-help about_signing” for more details.

At line:1 char:13
+ .\hello.ps1 <<<<
+ CategoryInfo : NotSpecified: (:) [], PSSecurityException
+ FullyQualifiedErrorId : RuntimeException

برای رفع مشکل اجرا نشدن اسکریپت های پاور شل باید ابتدا Set-ExecutionPolicy را برای اجازه اجرای اسکریپت های ps پیکربندی کنید.

لازمه ابتدا دستورات زیر رو اجرا کنید و آنها را فعال کنید و در نهایت به اجرای مجدد فایلهای اسکریپت بپردازید

Set-ExecutionPolicy remotesigned

Set-ExecutionPolicy Unrestricted

باید عرض کنم که دستور set-executionpolicy دستوری است که تعیین می کند که چه دستورات و اسکریپت هایی در محیط پاور شل به اجرا در آیند. همچنین خود این دستور دارای سه پارامتر زیر هست که می تونید با ذکر نام هر کدام در جلوی دستور از آنها استفاده کنید .

  • Restricted – No scripts can be run. Windows PowerShell can be used only in interactive mode.

  • AllSigned – Only scripts signed by a trusted publisher can be run.
  • RemoteSigned – Downloaded scripts must be signed by a trusted publisher before they can be run.
  • Unrestricted – No restrictions; all Windows PowerShell scripts can be run.