مجازی سازی و Cloud

نرم افزار تبدیل و convert دیسک های مجازی VMDK به VHD

از جمله راه حل های ارائه شده برای تبدیل یک هارددیسک مجازی مبتنی بر vmware یه vhd ا بکارگیری یک راه حل با نام  The Microsoft Virtual Machine Converter (MVMC) می باشد .

همانطور که میدانید ماشین های مجازی ساخته شده در vmware ، دیسک های مجازی خود را با پسوند vmdk ذخیره می نمایند در حالیکه ماشین های مجازی ساخته شده مبتنی بر مایکروسافت تحت hyper-v در قالب دیسک هایی با پسوند vhd کار می کنند .

امروزه یکی از نیازهای مدیران شبکه ، تبدیل کامل و صحیح این دو ساختار فایلی به یکدیگر می باشد . در این مقاله نرم افزاری معرفی گردیده که براحتی امکان تبدیل و تغییر پسوند فایلهای vmdk به vhd جهت استفاده در ماشین های مجازی از قبیل hyper-v را امکان پذیر می نماید .  

لینک دانلود

منبع آموزش