آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۸)

You are using Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008 R2 to perform a physical-tovirtual (P2V) conversion of a Windows Server 2008 R2 server. You need to prepare the server for the P2V conversion.  Which two actions should you perform on the server? (Each correct answer presents part of the solution. Choose two.)

جواب صحیح :  Run the Chkdsk utility  و   Perform a disk defragmentation.

 

از مباحثی که در دنیای مجازی سازی جایگاه خاصی داشته عملیات تبدیل یک ماشین فیزیکی به مجازی و استفاده در بسترهای مجازی سازی می باشد . این قابلیت از طریق کنسول مدیریتی SCVMM 2008R2 نیز ساده و امکانپذیر می باشد .

در حل مسئله فوق یعنی تبدیل و کانورت کردن یک ماشین فیزیکی به ماشین مجازی اقداماتی قبل از شروع عملیات تبدیل لازم هست .

این پیش نیازها در مقاله زیر بصورت کامل ذکر شده ولی دوتا از موارد مهم که باعث بهره وری و همچنین کاهش زمان تبدیل خواهد شد اجرای دستورات chkdsk  و defragmentation می باشد.

مقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *