آزمونها و مدارک بین المللی

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۴)

All servers on your network run Windows Server 2008 R2. You deploy Remote Desktop Services (RDS). You are configuring the Remote Desktop Session Host (RD Session Host) role service. You need to ensure that authentication occurs before the Remote Desktop Connection logon screen appears.  What should you do?

جواب صحیح :

In the RD Session Host Configuration tool, select the Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication option

در سوال بالا شما یک ترمینال سرور راه اندازی کرده اید و قصد افزایش سطح امنیت را دارید . در سوال قید شده است که شما نیاز به یک اعتبارسنجی مطمئن قبل از ظاهر شدن پنجره لاگین ریموت دسکتاپ را دارید . برای رسیدن به این هدف بایستی سطح اعتبارسنجی شبکه شما در حالت هم طراز با سرور (ایمن) باشد .

برای این منظور بایستی در ترمینال سرور خود گزینه  Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication option رو فعال کنید.

در سیستم های کلاینت ریموت دسکتاپ رو می تونید با سه تنظیم زیر داشته باشید :

  • Select Don’t allow connections to this computer to prevent anyone from connecting to your computer using Remote Desktop or RemoteApp.

  • Select Allow connections from computers running any version of Remote Desktop to allow people using any version of Remote Desktop or RemoteApp to connect to your computer. This is a good choice if you don’t know the version of Remote Desktop Connection that other people are using.
  • Select Allow connections only from computers running Remote Desktop with Network Level Authentication to allow people with computers running versions of Remote Desktop or RemoteApp with Network Level Authentication (NLA) to connect to your computer. This is the most secure choice, if you know that the people who will connect to your computer are running Windows Vista on their computers. (In Windows Vista, Remote Desktop uses NLA.)

– برای سیستم های کلاینت هم قبل از ریموت کردن بایستی تنظیم ریموت دسکتاپ را بصورت زیر تغییر دهید :

 مقاله کاربردی 

مقاله کاربردی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *