رزومه

گواهینامه و مدارک بین المللی: 

Authentication:  https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx

Transcript Id:  ۷۷۳۲۹۰   /   Access Code: omidkoushki

Microsoft Profile:     https://mcp.microsoft.com/Anonymous//Transcript/Validate

MikroTik Authentication:  http://www.mikrotik.com/certificateSearch


VMware VCP6-DCV

(Self-study + Practical Experience, No certificate)

Microsoft® Certified Trainer

Microsoft Certified Trainer – License  Number E206-0102 (03/17/2013)

Microsoft® Certified Solutions Associate

Windows Server 2012 – License  Number E960-9488   (۰۹/۱۸/۲۰۱۴)

Windows Server 2008 – License  Number D716-0687   (۰۴/۱۶/۲۰۱۲)

Microsoft® Certified IT Professional

Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2 – License  Number D621-2764  (۰۱/۲۳/۲۰۱۲)

Enterprise Administrator on Windows Server 2008 – License  Number C941-5376   (۱۲/۲۹/۲۰۱۰)

Microsoft Certified Systems Engineer

Security on Windows Server 2003 – License  Number B473-9453  (۰۱/۰۳/۲۰۱۱)

Windows Server 2003 – License  Number B473-9454   (۰۳/۱۰/۲۰۱۰)

Microsoft Certified Systems Administrator

Security on Windows Server 2003 – License Number B473-9451 (01/03/2011)

Windows Server 2003 – License  Number B473-9452 (06/23/2008)

Microsoft® Certified Technology Specialist

Windows Server 2008 R2, Server Virtualization – License  Number D617-6238 (01/19/2012)

Windows Server 2008 R2, Desktop Virtualization – License  Number D616-8007(01/18/2012)

Windows Server 2008 Active Directory, Configuration – License  Number C941-5373 (12/29/2010)

Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuration – License  Number C941-5375 (12/29/2010)

Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuration – License  Number C941-5374 (12/29/2010)

Windows 7, Configuration – License  Number C941-5380 (12/28/2010)

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006– License  Number C941-5379 (06/23/2008)

Microsoft Certified Professional

Microsoft Certified Professional – License  Number B473-9442 (11/06/2007)

Microsoft Certified Professional – License  Number E906-1567 (04/16/2012)

MikroTik Certified Network Associate

MTCNA – License  Number 1410NA094(04/10/2014)

ISO 27001:2005  (ISMS)

Information Security Management System-Intro – License  Number TUV/0110-331 (21,22 Jan 2010)

Training Course (ITC)

New Teaching methods with approaches CBT – 30 hours- (18-20 September 2013) from Iran Technical and Vocational Training Organization (www.irantvto.ir)

Educational Certificate

Director of Technical and Vocational Institute -60 hours- Iran Technical and Vocational Training Organization (www.irantvto.ir)


خلاصه سوابق و برخی همکاری های انجام شده :

 • شرکت سرو حامی ایرانیان (سرو رایانه)
 • زیرساخت مجازی و ذخیره سازی مرکز داده بانک تجارت (پیمانکار)
 • شرکت فناوری اطلاعات کیان رایانه
 • مرکز تخصصی آموزش IT کیـان
 • شرکت کشت و صنعت پرستو (مجتمع نمونه کشور در صنعت طیور)
 • شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
 • وزارت آموزش و پرورش ایران
 • دانشگاه دولتی حکیم سبزواری
 • دانشگاه پیام نور سبزوار
 • کارخانه کابل خودرو سبزوار
 • شرکت تولید و بسته بندی قائم کارتن
 • قرارگاه ۴۷ مهندسی سلمان (سپاه)
 • کارخانه سیمان لار و سیمان سبزوار
 • شرکت راهبر نیروی خراسان (رانیر)
 • شرکت توزیع برق استان خراسان
 • شرکت فنی و مهندسی بنیان
 • شرکت ICT هارپاک شرق
 • دانشگاه غیرانتفاعی ابن یمین سبزوار
 • شرکت رایانه ای پایا پردازش توس
 • مرکز آموزش خانه صنعت و معدن
 • شرکت Smart Solution تایوان ( شرکت همکار HTC)
 • سازمان آتش نشانی شهرستان سبزوار
 • کارخانه ماشین های الکتریکی جمکو
 • کارخانه لبنیاتی پاکدشت
 • گروه فناوری اطلاعات آوند
 • و …

آخرین رزومه در لینکدین