راهکارهای فنی

 خدمات مشاوره ای و اجرای راهکارهای فنی در حوزه زیرساخت:

  • مشاوره راهکارهای مبتنی بر کلاود خصوصی/عمومی و ارایه خدمات پشتیبانی جهت انتقال سرویس های فناوری به کلاود Azure/GCP
  • نیازسنجی، طراحی و راه اندازی راهکارهای ابرسازمانیSDDC ویژه مراکز داده و پیاده سازی بستر مجازی سازی مبتنی بر VMware و Microsof
  • مشاوره و همکاری در اجرا و استقرار زیرساخت های مبتنی بر کانتینر (داکر – کوبرنتیس) جهت توسعه محیط های DevOps
  • ارایه سرویس نگهداری محیط های دامین اکتیودایرکتوری/ پشتیبانی زیرساخت مجازی/ مدیریت سرورهای ویندوز/لینوکس
  • آنالیز و طراحی راه حل های پیشرفته مانیتورینگُ خودکارسازی (Automation) و امنیت زیرساخت مجازی مراکز داده
  • ایجاد سایتهای پشتیبان و ارائه راهکارهای پیشرفته DR و ذخیره سازی برای مراکز داده سازمان ها
  • تدوین و برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه شبکه و مجازی سازی MCSE, VCP